Seleccionar página

Àgata Gil

Vaig néixer i créixer a Badalona i des de ben petita volia ser «dibuixant de contes». Amb els anys, aquells somnis esbojarrats de nena van anar prenent forma. Primer d’una manera intuitiva, qualsevol cosa que em passés per davant dels ulls o pel cap, corria el risc d’acabar sobre el full de paper. Més endavant, gràcies als estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, amb l’especialitat de dibuix i gravat, vaig descobrir i aprendre nous recursos i tècniques que em van permetre enriquir les meves il·lustracions i fer-les créixer plàsticament. 

Ja llicenciada, entro a L’Escola d’Art Pau Gargallo a fer il·lustració. Però no en tenia prou (segurament perquè mai en tinc prou de res!) i vaig ampliar horitzons professionals a través del disseny gràfic i em vaig graduar també en gràfica publicitària. A l’Eina, centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, realitzo el Postgrau d’Il·lustració i Premsa. Curso tallers de serigrafia a l’Espai Barra de ferro, aprenc l’ofici de gravadora i passo per l’escola del gremi d’indústries gràfiques Algueró per tal d’actualitzar-me en mitjans informàtics, un univers en constant canvi en el món de la il·lustració i el disseny gràfic al que sempre he tingut cura de no perdre-li la petja. 

Però això al que em dedico és un ofici, i els oficis s’aprenen treballant. I tinc la sort d’haver treballat molt i amb moltes persones diferents, de cadascuna de les quals n’he après alguna cosa. He estat en diferents estudis de disseny i publicitat com a dissenyadora gràfica. He dibuixat i il·lustrat per ajuntaments, editorials, entitats d’allò més diverses, per a publicacions… I també he mirat d’explicar als altres allò que sé fer; des de fa més de 10 anys treballo a l’Escola d’Art Arsenal de Vilafranca del Penedès, on actualment coordino l’àrea de gràfica impresa i audiovisual i imparteixo classes de projectes de disseny gràfic i producció gràfica

He treballat amb moltes entitats o empreses, però voldria destacar-ne algunes, sigui pel temps que fa que duren o pels vincles que hem establert. Al 2005 vaig començar a col·laborar amb la revista Cavall Fort (aquella que llegia de petita quan somiava a dedicar-me a això) i faig la pàgina de cuina des del primer número del Tatano. També he treballat per a Abadia de Montserrat, Claret, Teide i Castellnou, entre altres editorials. He contribuït als projectes de comunicació de l’Ajuntament de Badalona, empreses del sector del vi i l’alimentació, MGS Seguros, Aigües de Reus, Cultius Almirall S.L.. el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i un llarg etcetera. He realitzat projectes de tot tipus, des de la identitat corporativa, senyalística o packaging, fins a audiovisuals i multimèdia

Al llarg dels anys he participat en diverses exposicions artístiques, individuals i col·lectives. També he guanyat diversos concursos com el “Crema’l tu” (1999) i el “Mercè Llimona” (2008) amb ´La draga sense escates´. Vaig obtenir el segon premi del concurs Arte Micra el 2003 i del concurs de cartells de la Festa Major de Gràcia l’any 2008 i he quedat finalista en altres concursos com «ASHA» per la sèrie d’animació «ASHA». El 2001 la UB va adquirir una col·lecció de gravats meus pel Patrimoni Artístic de la Universitat de Barcelona.

M’agrada escoltar els projectes que algú té al cap i mirar de donar-los forma, veure com el projecte avança a partir del diàleg i l’intercanvi d’opinions. Haver convertit la meva passió en la meva professió em manté motivada des del primer fins el darrer traç que tanca el projecte. 

 

I was born and raised in Badalona, and from a very young age I wanted to be a storyteller. Over the years, those crazy dreams as a little girl took shape. In the beginning, anything that caught my eyes ran the risk of ending up drawn on a sheet of paper. Later, thanks to my education in Fine Arts at the University of Barcelona, specializing in drawing and engraving, I discovered and learned new resources and techniques that allowed me to improve my illustrations and make them grow plastically.

After graduating, I joined Pau Gargallo School of Art to learn illustration. But that was not enough… (probably because I never have enough of anything!) and I expanded my professional horizons through graphic design and also graduated in advertising graphics. At EINA, the University Center for Design and Art in Barcelona, I took a Postgraduate Degree in Illustration and Press. I studied screen printing workshops at “Espai Barra de Ferro”, and learnt the craft of engraving and joined the “Gremi d’Indústries Gràfiques Algueró” in order to update my skills in computer media, a world in constant change in the universe of illustration and graphic design, which I have always been careful not to lose track of.

What I do is crafting, and crafting is learned with practice. And I’m lucky to have worked hard with so many different people, I’ve learned something from each of them. I have been in different design and advertising studios as a graphic designer. I have drawn and illustrated for councils, publishing houses, media, etc. … I have also tried to teach my skills; For more than 10 years I have been working in the school “Escola d’Art Arsenal” in Vilafranca del Penedès, where I currently coordinate the area of printed and audiovisual graphics and teach classes in graphic design and graphic production projects.

I have worked with many entities and companies, but I would like to highlight some of them, either because of how long the collaboration has taken, or because of the synergies we have established. In 2005 I started collaborating with the magazine “Cavall Fort” (the one I used to read as a child when I dreamt of becoming an artist) and I draw the cooking page from the first issue of “Tatano”. I have also worked for “Abadia de Montserrat”, Claret, Teide and Castellnou, among other publishing houses. I have contributed to the communication projects of Badalona City Council, companies in the wine and food sector, MGS Seguros, Aigües de Reus, Cultius Almirall S.L., the College of Physiotherapists of Catalonia and many others. I have carried out projects of all kinds, from corporate identity, signage or packaging, to audiovisuals and multimedia.

Over the years I have participated in various art exhibitions, individual and collective. I have also won several competitions such as “Crema’l tu” (1999) and “Mercè Llimona” (2008) with “La draga sin escates”. I won second prize in the “Arte Micra” competition in 2003 and in the poster competition for “Festa Major de Gràcia” in 2008 and was a finalist in other competitions such as «ASHA» for the animated series «ASHA». In 2001 the UB acquired a collection of my engravings for the Artistic Heritage of the University of Barcelona.

I like to listen to the projects that someone has in mind and try to shape them, to see how the project progresses through dialogue and the exchange of opinions. Having turned my passion into my profession keeps me motivated, from the first to the last stroke that closes the project.

This function has been disabled for Àgata Gil.